RØDE KORS

Produksjon og distribusjon av læringsmateriell

Bakgrunn

Røde Kors er et av verdens største humanitære nettverk, og jobber både globalt og lokalt. Et av deres satsningsområder i Norge de siste årene har vært å utvikle et læringsopplegg for barn, om førstehjelp. Det er ikke bare voksne som må vite hvordan man hjelper andre mennesker som er skadet, opplegget lærer også barn dette. Opplæringen skjer gjennom en dukke som heter Henry, utviklet av Røde Kors. Her ønsket de bistand til produksjon og distribusjon av Henry og opplegget rundt han, og der kom Involve!Pro-X inn. (Pro-X)

røde kors henry
henry røde kors

Løsning

Pro-X valgte trykkeri og fabrikk, og sørget for at alt materiell ble levert i korrekte formater, med riktig design og med gode, brukervennlige løsninger. Læringsopplegget rundt Henry består blant annet av en perm med informasjon, usb-pinne med sanger som barna kan lære seg, flip-over for undervisning, plaster til Henry og mer. Alt dette laget slik at det får plass i en transportvennlig eske som sendes til barnehagene.

Resultat

Det er produsert 3500 Henry-sett og målet er 6300, som tilsvarer alle barnehager i Norge. Røde Kors er veldig fornøyd med dette resultatet og rapporterer om at Henry blir tatt veldig godt imot i barnehager. Allerede er det 1000 barnehager som har bestilt læringsopplegget.

røde kors henry