PRIOR KYLLING

Redesign av emballasje

Bakgrunn:
Prior kom til oss med et eksisterende pakningsdesign de mente var litt for lite fremtredende i butikkhyllene. De ønsket en redesign med sterkere farger som vil stå tydeligere ut.

Samtidig var det viktig at kundene kunne kjenne igjen produktet, det var derfor sentralt at produktnavnet “Favorittkylling” skulle beholdes i samme font.
Det var også et ønske om å knytte disse produktene sterkere til bonden, og på den måten understreke at dette er et relativt kortreist, norsk kvalitetsprodukt.
Siden dette produktet ble levert i mange ulike varianter, var det viktig med et tydelig skille mellom produktene.

Dette gjorde vi:
Det var mye som skulle kommuniseres om hvert produkt på relativt små etikettflater. Derfor var det viktig å finne frem til en ryddig og oversiktelig løsning som kunne fungere på alle produktvariantene. All informasjonen ble samlet i en stolpe som ga god oversikt.

For å bygge troverdighet mht kvalitet og kortreist, ble et utvalg av Prior sine kyllingbønder presentert på forsiden og baksiden av etikettene.

Bl.a. med favorittoppskrifter løst gjennom “peel and reed” etiketter.

Kyllingene til Prior står ikke i bur, men går fritt inne. For å signalisere at Prior setter dyrevelferd høyt, laget vi illustrasjon av kyllinger med strøbad som et av mange trivselselement kyllingene har. Illustrasjonen ble laget av vår egen illustratør på huset.

God mat i ny innpakning:

Like!

Share: