Categories
Aktuelt Grafisk Reklame

Den 4. Industrielle Revolusjonen

DEN 4. INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN

Demografiske endringer og teknologiske fremskritt kan føre til tap av over 7 millioner jobber innen 2020, i følge rapporten ”The Future of Jobs” av World Economic Forum, presentert på Davos-møtet. IT-kunnskap og kreativitet er blant vinnerne.

Her er jobbkategoriene man tror vil se vekst:

  1. Data-analytikere vil være etterspurt i alle bransjer. Bedrifter trenger hjelp til å analysere all data som genereres via teknologiske løsninger.
  1. IT-spesialister og matematikere vil fortsatt være etterspurt og omfatter programmere, programutviklere, sikkerhetsanalytikere etc.
  1. Etterspørsel etter arkitekter og ingeniører vil forbli stabilt, spesielt vil det være en vekst i etterspørsel etter ingeniører innen biokjemi, nanoteknologi, robotteknologi og materiell. Innen 2020 vil det skapes mer enn 2 millioner jobber globalt innen IT og matematikk, arkitektur og ingeniøryrker.
  1. Spesialiserte salgsmennesker vil bli etterspurt på grunn av teknologiske fremskritt som krever spesialisering i forskjellige fag – mange innen teknologi.
  1. Med raske omstillinger og utvikling trengs fortsatt god ledelse som kan lede endringsprosesser.
  1. Kreativitet kan ingen maskiner erstatte. Kreative yrker som designere, spesielt kommersielle og industridesignere, vil fortsatt være etterspurt.
  1. HR og organisasjonskompetanse vil trenges for å drive kompetanseheving og omskolering av arbeidskraft. 65 % av de spurte sa at de investerer en god del ressurser i økt og ny kompetanse blant ansatte.
  1. Rådgivning innen lovgivning og samfunnsrelasjoner vil fortsatt være etterspurt. Ikke minst nye utredninger og lover innen delingsøkonomi, førerløse biler og annen teknologi som vil endre både arbeidsmarkedet og hverdagsliv.