Etisk Handel Norge - et ansvarlig og bærekraftig næringsliv

Involve-gruppen arbeider gjennom vår søsterbedrift Nettbørsen, for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. 
For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Involve utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 
Vi er gjennom Nettbørsen medlem i Etisk handel Norge. EHN er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Nettbørsen rapporterer til EHN på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig.
 
Involve gruppen vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
Involve gruppen inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. 
 
Involve gruppens leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.
 
 
Som leverandør av et elektronisk forespørsel- og budsystem, tar vi ansvar for å hjelpe  leverandører i vår database både med å bli bevisste på deres ansvar for mennesker, samfunn og miljø, og til å finne løsninger på utfordringer som måtte avdekkes gjennom revisjon og egenvurderinger. 
I en verden som blir mer og mer digitalisert, ser vi at sluttbrukeren distanseres fra disse utfordringer. De aller fleste produkter kan nå kjøpes ved et klikk i en nettbutikk og mottas bare noen dager senere, uten noen kunnskap om hvor det kommer fra og hvordan det er fremstilt.
Gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge får vi muligheten til å bevisstgjøre og lære våre medarbeidere og brukere om etisk handel. Vi får tilgang til verktøy som gjør oss i stand til å nå samtlige leverandører i vår database, noe som ville vært umulig uten dette medlemskapet.
Vår største utfordring er ikke hjelpe våre leverandører med utfordringer de måtte ha, men å avdekke de utfordringer de faktisk har. Denne erkjennelsen har gitt oss fokus på dette området og medført en kontinuerlig prosess.
Gjennom de neste 3 – 5 år vil vi ha fokus på internasjonale markeder og gjennom vår ekspansjon bruke mer og mer resurser på etisk handel.