Medarbeiderne i Kommunikasjonshuset Involve kan finne miljøtips her

Kommunikasjonshuset Involve er Miljøfyrtårn-sertifisert

Har du tips eller råd til hvordan vi kan forbedre vårt miljø og klimaarbeid?
Send oss dine forslag.


  I Involve er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.


  Dette er noen av tiltakene vi gjør:

  • Fjernet alle individuelle søppelbokser ved pulter og erstattet disse med 4 miljøstasjoner rundt i lokalene.
  • Økt fokus på kildesortering av plast, papir/papp, restavfall, matavfall og farlig avfall.
  • Lys på alle møterom som ikke er i bruk slukkes når de forlates.
  • Opplæring og informasjon om bærekraft til våre medarbeidere.
  • Gir våre kunder bærekraftige alternativer ved innkjøp.
   

  Dette er våre klima- og miljømål i 2023:

  • Over 80% av all varetransport som bestilles av oss ut til kunder med produkter og varer skal foregå med transportselskaper som henter varene med elbiler.
  • Alle interne innkjøp av forbruksmateriell, personalgaver, messemateriell, bekledning, display, med mer, skal kjøpes av leverandører med høyest mulig grad av miljøsertifisering eller tilsvarende, uavhengig av pris.
  • Alle selskapets firmabiler eller andre transportmidler skal være elektriske.
   

  OM MILJØFYRTÅRN
  Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.