Åpenhetsloven - Årsrapport 2023

Kommunikasjonshuset Involve består av selskapene Involve! Pro-X, Involve! Advertising og Profileringsartikler. Gruppen leverer et bredt spekter av fysiske og digitale kommunikasjonsløsninger. For å imøtegå våre kunders krav til produkter, spesifikasjoner og kvalitet, samarbeider vi med en rekke Norske og Skandinaviske leverandører, samt enkelte Europeiske, og Kinesiske leverandører. Gruppen har en egen ansatt som jobber opp mot våre Kinesiske leverandører for å oppfylle våre krav om kvalitet, bærekraft, ansvarlighet og miljø.

 

Gruppen er ISO:9001-sertifiserte, Miljøfyrtårn, medlem av Grønt Punkt og Etisk Handel Norge. Med alle de krav om struktur, prosess og rapportering som medføres av de enkelte sertifiseringene og medlemskapene.

 

Våre viktigste leverandører og samarbeidspartnere har signert vår code of conduct, og på den måten bekrefter sitt arbeide med å levere produkter til våre kunder, på forsvarlig vis og i henhold til våre retningslinjer.

 

I henhold til ISO:9001 har vi interne rutiner for å rapportere og loggføre avvik. Uavhengig av om det er interne avvik, leverandøravvik eller kundeavvik.

 

Basert på den egenevalueringen våre samarbeidspartnere har utfylt, den tette oppfølgingen vi har mot våre nærmeste leverandører, samt oppfølging av kvalitet og produksjon. Har det ikke kommet frem faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko. I henhold til leverandørevalueringen som foreligger i ISO:9001, samt innrapportering av avvik, har vi likevel besluttet å avvikle samarbeidet med en norsk leverandør, med bakgrunn i manglende kvalitet og kontroll i produksjonen.

 

Gruppen vil alltid gjøre løpende vurderinger om våre leverandører og deres evne til å forholde seg til kvalitetskrav og vår egen code of conduct.

 

Kommunikasjonshuset Involve følger OECD-modellen

I Kommunikasjonshuset Involve har vi følgende Kvalitetspolicy:


Vi mener den beste måten å skape relasjoner til en merkevare, et produkt eller en tjeneste på, er å involvere og engasjere målgruppen. Dermed er vi Involve. Kommunikasjonshuset Involve vurderer kontinuerlig og minst en gang per år vår egen kvalitetspolicy basert på våre verdier, visjon, egen organisasjon, våre kunder og gjeldende lover og regler.

Vår kvalitetspolicy er en veiviser for selskapets medarbeidere og ledelse for å sikre at vi går i samme retning.

Dette oppnår vi ved å:
  • Ha en prosessorientert arbeidsmåte for å oppnå konsistent og forutsigbare resultater og måleverdier.
  • Ha gode, langsiktige relasjoner og regelmessig kommunikasjon med våre kunder, leverandører, partnere og medarbeidere.
  • Ha ærlige, profesjonelle, kreative, engasjerte, oppdaterte og informerte medarbeidereHa en aktiv, ukomplisert og omsorgsfull ledelsesfilosofi som fokuserer på bærekraftige utvikling og gi tilstrekkelige ressurser for å oppnå disse.
  • Ta faktabaserte avgjørelser og kontinuerlig forbedring av kvalitetsledelsessystemet integrert i alt vi gjør gjennom utvikling, kompetanseheving og systematisk erfaringsoverføring.
  • Kvalitet innebærer at vi oppfyller kundenes krav og forventninger, samt samfunnets lovpålagte krav.

Kommunikasjonshuset Involve skal oppfylle myndighetspålagte- og egne krav.


Årets undersøkelse:


Av totalt utsendte undersøkelser oppnådd vi en svarprosent på ca. 10%. Våre leverandører består av en rekke ulike bransjer, i Norge og i utlandet.

Etter gjennomgang av de innrapporterte data var det ingen overraskelser eller åpenbare mangler. Men viser tilbake til svarprosenten. Viser i tillegg til leverandørevalueringen som gjennomføres i henhold til ISO:9001-standarden.

Videre er det viktig å understreke at vi i Kommunikasjonshuset Involve har en svært tett relasjon og dialog med våre leverandører for å sikre kvalitet i de produksjonene som gjennomføres, på vegne av våre kunder.

Gruppen fortsetter sitt arbeid med å vektlegge ansvar, bærekraft og likeverd gjennom de sertifiseringene vi har til grunn, samt medlemskap i Grønt Punkt og Etisk Handel Norge.

Vår visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Samfunnsansvar er en del av dette, og våre innkjøp utgjør en viktig del av hvordan vi utøver vårt samfunnsansvar. Sammen med våre leverandører ønsker vi å bidra til en raskere omstilling mot et mer bærekraftig samfunn.

Se her for å lese mer om miljø og bærekraft i Kommunikasjonshuset Involve.

Kommunikasjonshuset Involve samarbeider med House of Controll og deres system for innhenting av data i forbindelse med kartlegging og rapportering av våre leverandører.

Erfaring fra årets utsendelse av egenevalueringsskjemaet til våre leverandører er at vi ved neste utsendelse i større grad skal vaske listene for å sikre en bedre kvalitet på mottakere, samt øke antall purringer på besvarelsen fra 1 til 2.

Ved spørsmål om gruppens kvalitetsarbeid eller leverandører kan disse sendes til post@involve.no