Konseptutvikling

Konseptutvikling: Konseptet er selve fundamentet i enhver virksomhet. Konseptet forteller hvem du er og gir kundene en grunn for å velge deg. Vi definerer konsept som en samling av enkeltfaktorer (varer, tjenester, funksjoner) som forsterker hverandre under en enhetlig  paraply –  slik at den samlede effekten blir vesentlig høyere enn enkeltfaktorene.

 

Konsepter utvikles gjennom å identifisere tydelige konkurransefortrinn som legger grunnlaget for posisjon og kommunikasjonsplattform. Arbeidsprosessen starter alltid med innsikt og en grundig situasjonsanalyse av målgruppen. I tillegg etableres en felles forståelse av hva som genererer konkurransekraft i et marked med tilsynelatende like aktører.

 

Når vi jobber med konseptutvikling og analyserer målgruppen er det ofte nærliggende og samtidig beskrive den optimale kundereisen – før, under og etter et besøk. Målet er å styrke merkevareopplevelsen i alle kontaktpunktene. Dette sikrer en best mulig kundeopplevelse og styrker konseptet.

Digital markedsføring

Har du vært med på den digitale bølgen? Vi navigerer din bedrift i de digitale farvann. Send oss en flaskepost i dag for mer digital kompetanse.

Merkevarebygging

Er ditt brand tydelig nok? Vi sørger for komplett kommunikasjon og gjennomføring i alle flater og kanaler. Send oss en mail for en analyse av din merkevare.

Idé & Konsept

Trenger du en spennende innpakning på din kommunikasjon? Vi hjelper deg med både idé og gjennomføring. Snakk med oss for en idémyldring i dag.

Kampanjeutvikling

Mangler du en spennende kampanje med stor uttelling? Vi skaper helhetlige kampanjer på tvers av kanaler som sprer ditt budskap effektivt. Ring oss nå for gode tips for din bedrift.