PR & rådgivning

PR og strategisk kommunikasjon basert på erfaring, innsikt og tillit

Strategi, innsikt og analyse

Samfunnet endrer seg stadig, og det er stadig viktigere at PR og strategisk kommunikasjon baseres på innsikt og oppdaterte analyser. Involve har lang fartstid innen strategisk PR-arbeid. Våre rådgivere har et bredt nettverk og dybdekunnskap om det norske samfunnet, norsk politikk, forvaltning og næringsliv. Vi bistår virksomheter innen påvirkningsarbeid gjennom innsikt og strategisk kommunikasjon.

Mediehåndtering og omdømme

Å kommunisere gjennom media er helt essensielt for å lykkes med å ta riktig posisjon i næringslivet. Samtidig kan et møte med mediene være overveldende, og med langvarige konsekvenser. Vi har tro på kraften i journalistikken, og våre rådgivere har lang og bred erfaring med å bistå virksomheter med medietrening, strategi, overvåking, innsalg av pressesaker til media og innholdsproduksjon rettet mot pressen.

Krise og beredskap

Hvordan unngår du at potensielle problemer og risikoer utvikler seg til å bli kriser? Og hva gjør virksomheten når krisen likevel inntreffer? Å ha riktige verktøy og struktur på plass er helt avgjørende for å oppnå en tilfredsstillende krisehåndtering. Våre rådgivere bistår din virksomhet med krisekommunikasjon, beredskap, pressehåndtering og merkevarebygging.

Bærekraft og endringskommunikasjon

Det stilles stadig høyere krav til hvordan virksomheter opptrer i det offentlige rom. Samfunnsansvar, bærekraft og ESG (Enviromental, Social, Governance) beskriver virksomhetens ansvarlighet, påvirkning på og dialog med omverden. Involve bistår med å navigere blant retningslinjer og rammeverk innen bærekraft, samtidig som vi utarbeider skreddersydde konsepter i tråd med FNs bærekraftsmål.

Arrangementer

Fysiske møteplasser er effektivt verktøy for å sette dagsorden, skape dialog og møte viktige målgrupper og interessenter. Våre rådgivere har jobbet med Norges største arrangementer både i offentlig og privat sektor, og står bak treffsikre kampanjer. Vi tilpasser arrangement-konsepter etter virksomhetens behov og strategiske mål.

Redaksjonelt innhold

Hvorvidt din historie blir lest, avhenger av kvaliteten og presentasjonen. Vi skaper innhold til alle dagens mediekanaler. Våre rådgivere har bred redaksjonell bakgrunn og kan utforme din historie på en effektiv og engasjerende måte, som når din målgruppe. Ta kontakt i dag for å diskutere muligheter for din bedrift.

Ingalill Sandal

Senior PR specialist

Kontakt oss


    Arbeid