Informasjonskampanje om kronisk nyresykdom

Utfordring

Involve fikk i oppdrag av tre legemiddelfirmaer (Bayer, Abbot og AstraZeneca) om å utvikle en informasjonskampanje for å øke bevisstheten om kronisk nyresykdom.

 

10% av Norges voksne befolkning lider av kronisk nyresykdom, og de fleste er ikke klar over det. Spesielt diabetikere, hjertepasienter og folk med høyt blodtrykk er i risikogruppene.

Løsning

Hvis nyrene gir symptomer, er sykdommen allerede i et alvorlig stadium, noe de fleste ikke er klar over. Vi utviklet derfor et budskap som fokuserte på tidlig diagnostisering og behandling, med en tydelig «call to action» for risikogruppene: Ta en årlig urinprøve hos legen.

I tillegg til omfattende pressearbeid, besto løsningen av en målrettet kampanje på sosiale medier med fem sjarmerende animasjoner som inkluderte tydelige “call to action”, samt digital annonsering, lokale arrangementer gjennom pasientorganisasjoner, der LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte) var hovedsamarbeidspartner.

Vi valgte å gå for en lystig tone med vekt på forebygging, istedenfor å bidra til bekymring om et såpass alvorlig tema.

RESULTATER​

Omfattende pressedekning på God Morgen Norge, Dagbladet, KK, regionsaviser og Vi over 60 med pasientcase.

 

Samarbeidet med viktige pasientorganisasjoner og fagmiljøer resulterte i artikler med nyrespesialister og annen informasjon via LHL, LNT, Diabetesforbundet m.fl. sine nettsider og sosiale kanaler. Lokale arrangementer og foredrag om kronisk nyresykdom.

 

God effekt av digital kampanje på sosiale medier; unike besøk på landingsside hos LNT, engasjement på sosiale medier, annonsevisninger og lenkeklikk.

 

Kampanjen fikk en eksponering verdt estimert 5 millioner totalt, og en  ROI på rundt 15.