En del av dyreriket

Havas sin siste Prosumer Report for 2022 tar en nærmere titt på forholdet vi mennesker har til dyr og naturen. Havas Group, som Involve er en del av, spurte 14 594 menn og kvinner over 18 år fra 30 land om hvilke roller vi som mennesker spiller i dyrenes rike.

 

Dette er hva de fant ut.

En essensiell del av familien

Kjæledyr er en essensiell del av familielivet for mange mennesker rundt om i verden. Gjennom forskningen fant Havas ut at 81 % av prosumerne anser dyrene sine som fullverdige familiemedlemmer, på lik linje med deres barn, partner eller andre slektninger.

 

Kjæledyr er limet som binder familier sammen, de er en viktig del av barns utvikling, og i mange tilfeller er kjæledyr også en erstatning til barn.

 

Begrepet “fur baby” blir faktisk en stadig mer populær måte å beskrive hvor viktige disse dyrene er i livene våre.

 

 

En motgift for angst og ensomhet

 

De siste årene, på grunn av globale konflikter og pandemien, har flere mennesker følt seg isolert – og kjæledyr har kommet mange til unnsetning som en betryggende faktor.

 

Og den kjærligheten og hengivenheten eiere har til dyrene sine ser ut til å bli returnert i minst like stor grad.

 

 

Et bevis på verdi

E kjæledyr kan til og med fortelle noe om en persons status i fellesskapet. Fra bilder på datingapper til bekjente du har møtt i hundeparken. Det å ha et kjæledyr øker en persons verdi og uttrykker noe om ens personlighet.

 

44 % av prosumerne som ble spurt i vår studie sa at de ikke stoler på en person som ikke liker kjæledyr.

 

 

Med stor kjærlighet kommer stort ansvar

I noen land er det strengere krav til dem som skal anskaffe seg et kjæledyr enn i andre regioner.  Potensielle eiere må ofte gjennom en bakgrunnssjekk for å bevise at de har evne og mulighet til å ta vare på et dyr – og 86 % av prosumere er enige i denne praksisen.

 

De spurte viser like stor oppmerksomhet til dyrets følelsesmessige og fysiske velvære, som de gjør når det gjelder venner og familie.

 

 

Går vi fra kjærlighet for kjæledyr, til kjærlighet for alle dyr?

På grunn av dyrenes store betydning i livene våre og verdien de har i samfunnet, blir det stadig gjort tiltak for å sikre at dyr får den oppmerksomheten og respekten de fortjener. Dette kan bety alt fra å kle opp valper i den nyeste dyremoten, til å vedta lover med streng håndhevelse av dyrs rettigheter.

 

Parallelt med at folk blir mer knyttet til kjæledyrene sine, ser vi også en innvirkning på holdningene vi har til andre skapninger i dyreriket.

 

Tanker om jakt og forbruk av kjøtt er i endring. 42 % av prosumere globalt sier at de er motiverte til å slutte å spise kjøtt i kampen mot klimaendringer, mens 46% sier de er motiverte til å slutte helt å spise kjøtt for å beskytte dyrs rettigheter.

 

 

“Make nature great again”

Når det gjelder tilstanden til kloden vår, kan det være vanskelig å vite hva du skal bekymre deg for først. Men vi ser en økende forståelse for at alle ting henger sammen – mennesker, dyr og miljøet – og de er alle i fare.

 

86% av prosumere føler et sterkt behov for å gjenopprette kontakt med naturen i hverdagen; og de føler også et økende behov for å beskytte biomangfoldet. 96% av prosumere mener at vi alle deler et ansvar for å lære andre om hvordan vi kan beskytte planeten.

 

Take-aways for merkevarer:

1. Merkevarer må i større grad oppfordre og styrke folk til å ta action, for dyr og for miljøet.

2. Vis at alt henger sammen: Respekt for dyr og respekt for miljøet vårt er det samme. Kampen for en bedre verden vil bli frontet av disse prinsippene.

3. Start tidlig og lev og lær utendørs: Barna til den neste generasjonen er de som skal lede kampen mot ødeleggelse av natur og biomangfold. Det er viktig å utdanne dem med utendørs læring og lek, slik at de setter pris på og forstår naturen.

4. Vis folk hva de risikerer å miste: For 1 av 4 prosumere er ordet de mest assosierer med naturen, «skjørhet». Verden vi kjenner, og holder så kjær, blir allerede negativt påvirket av menneskers overforbruk og miljøødeleggelser –det å vise konsekvensene, vil motivere til reell endring.

5. Bidra til å forsvare naturen: Merkevarer som stiller opp og uttaler seg mot ødeleggelse av miljøet blir møtt med positive reaksjoner fra forbrukere og får styrket sitt omdømme. «Put your money where your mouth is», er noe som alltid respekteres av forbrukere, og det er viktig å ha en meningsfull plan for å bidra til å skape et bedre miljø.

 

Nysgjerrig på hva annet Kommunikasjonshuset Involve driver med?

 

Klikk her