Inviterer næringsministeren til hydrogendialog

Frokostseminar 30. november:

 

Norsk Hydrogenforum (NHF) og Kommunikasjonshuset Involve går sammen om å arrangere næringspolitisk seminar om europeisk hydrogensatsingen. Vi inviterer næringsministeren Jan Christian Vestre (Ap) og landets fremste virksomheter til hydrogendialog.

30. november braker det løs på ærverdige Youngstorget i Oslo. Da arrangerer NHF frokostseminaret «WakeUp; Hydrogen», som skal handle om norsk-tysk samarbeid på hydrogen. Bakteppet for arrangementet er at EU har store planer for hydrogenimport og peker på Nordsjøen som en av fem viktige importkorridorer for hydrogen. 

 

 

Felles interesser

Seminaret innledes av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i dialog med Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NFH. Deretter følger innlegg fra Equinor, Statkraft, Linde Gas, Gassco og Norsk-Tysk Handelskammer.

 

På grunn av sin store industrisektor, er Tyskland avhengig av storstilt import av fornybar energi for å nå målet om netto nullutslipp i 2045. Og Norge skal øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen syv år. 

 

  • Tyskland leder an i hydrogensatsingen og innen 2030 skal det investeres 9 milliarder euro og etableres 10 GW nasjonal elektrolysekapasitet. Samtidig arbeides det med å opprette en infrastruktur for storstilt import av hydrogen. For Norge betyr dette store muligheter, både for eksport av hydrogen og hydrogenteknologi, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF. 

 

 

Se hele programmet og meld deg på nederst i artikkelen.

 

 

Stabil og langsiktig forsyning

Wilhemsen understreker at uten en kraftfull satsing på hydrogen når hverken vi i Norge, Tyskland eller EU klimamålene. Under årets COP27 melder Norge inn nytt klimamål for 2030, som nå innebærer 55 %, opp fra 50-55%. Skal dette målet realiseres, vil det innebære enda kraftigere satsning på blant annet hydrogen.  Det haster å komme i gang, ikke minst med å etablere et norsk hjemmemarked for hydrogen.

  •  
  • Samtidig innebærer dette store muligheter for Norge, både for eksport av hydrogen og hydrogenteknologi, presiserer Wilhelmsen. 

 

Tyskland er Norges viktigste partner i EU og ofte veien inn i det europeiske markedet for norske bedrifter. Et nytt energi- og industripartnerskap kan bidra til å sikre stabil og langsiktig forsyning av rent hydrogen til tysk industri og samtidig bane vei for et raskere grønt skifte i begge land.

  • Skal vi nå klimamålene, må vi jobbe sammen. Norsk-tysk samarbeid om hydrogen kan bidra til betydelige utslippskutt, industribygging og nye arbeidsplasser i begge land.

 

 

God match

«WakeUp; Hydrogen» er den første av mange bransjemøteplasser som Kommunikasjonshuset Involve planlegger. Samarbeidet med NHF er heller ikke tilfeldig.

 

– Satsingen på hydrogen og hydrogenteknologi er mer aktuell enn noensinne. Vi har hatt god dialog med NHF over tid, og ser at vi har mye til felles når det gjelder kompetanse på politiske prosesser, kommunikasjon og spisskompetanse fra energisektoren. NHF er derfor en god match for oss, og vi ser frem til å være vertskap for landets fremste bedrifter, sier Dennis Fjellseth, seniorrådgiver i byrået.

 

Fra byråets side var det svært ønskelig å få til en møteplass sammen med NHF, som er en spennende aktør med en fremtidsrettet og offensiv bransje i ryggen.

 

– Vi har klare ambisjoner om å skape flere tilsvarende arrangementer for bedrifter og beslutningstakere som ønsker dialog med relevante målgrupper i fremtiden, avslutter Fjellseth.