Avantor

NABOLAGSFONDET

Sosial bærekraft er viktig for Avantor, og selskapet har et ønske om å skape et nabolag i Nydalen hvor alle mennesker kan trives og ha god livskvalitet. Derfor ble Nabolagsfondet etablert, som en støtte til aktiviteter for trivsel og godt naboskap. 
 
Involve har bistått Avantor med identitet, design, nettside og digital markedføring for å gjøre Nabolagsfondet kjent i målgruppen.