BUTINOX FARGEKART

Farger skaper karakter og stemning

Hva ønsket kunden seg?

 

I forbindelse med lansering av nye trendfarger for høsten 2018 ønsket Scanox å lage et nytt fargekart som skal være et inspirerende hjelpemiddel for lettere å velge farger og se hvilke farger som spiller hverandre gode. Scanox ønsket ikke bare hjelp til design og utarbeidelse av selve fargekartet, men også hjelp til full prosjektstyring fra å skaffe et egnet hus for maling av rom i ulike trendfarger, samt styling, fotografering, design og trykking av fargekartet.

Hva gjorde vi?

 

Vi satte i gang et søk via sosiale medier for å finne et egnet hus hvor eier tillot oss å male ulike rom i farger fra det nye fargekartet. Videre skaffet vi håndverkere som kunne male alt i løpet av en uke.

Vi valgte interiørstylist og fotograf, og i fellesskap planla vi fotografering av før- og etterbilder til bruk i fargekartet og på sosiale medier. Videre gjennomførte vi med egen husfotograf timelapsfotografering til opplæring og bruk på sosiale medier. Parallelt med design, tekst og oppsett av fargekartet, hadde vi løpende kontakt med repro og trykkeri for avklaring og tilpasning til produksjonstekniske forutsetninger, samt deltok under trykkstart for å sikre optimal gjengivelse av farger på alle bilder.

Fargekartet skal gi inspirasjon. Både til å velge personlig stil og til å kombinere spennende farger og nyanser.

Fargekartet er et verktøy for å kunne velge og se farger som spiller hverandre gode.

Like!

Share: