Hva kommuniserer influencere til ungdommer på Youtube og Tiktok?

I et oppdrag fra Medietilsynet har Retriever undersøkt hva de mest populære influencerne formidler til følgerne sine, og hva slags innhold unge SoMe-brukere blir eksponert for på YouTube og TikTok.

 

Medietilsynet har siden 2006 gjennomført årlige undersøkelser om barn og unges mediebruk. I 2022 ble barn og unge mellom 9 og 18 år spurt om deres aktiviteter på sosiale medier og hvilke influencere de foretrekker å følge. Som et resultat av undersøkelsen ble en toppliste over influencere for hver aldersgruppe og kjønn utarbeidet. Retriever har på oppdrag fra Medietilsynet undersøkt innholdet som de 22 mest populære influencerne kommuniserer til sine følgere og hva unge SoMe-brukere blir utsatt for.

 

Andre funn fra undersøkelsen Barn og medier 2022: 

– 90 prosent av 9-18 åringene bruker sosiale medier i 2022 

– 91 prosent av barna mellom 9-18 år bruker YouTube 

– 73 prosent av barna mellom 9-18 år bruker TikTok 

 

Analysen som ble gjennomført har tatt utgangspunkt i de 22 influencerne unge gutter og jenter oppga at de følger. Retriever gikk gjennom videoene og innleggene til influencerne i deres TikTok- og Youtube-kanaler, for å samle innsikt i hva den unge målgruppen eksponeres for. Samlet har influencerne 704 millioner følgere på Youtube og TikTok. 

 

Gutter blir mer eksponert for vold

Av de 812 postene som ble analysert, inneholder 262 av dem en form for eksponering av vold, kropp, alkohol og seksuelt innhold og/eller tobakk. Totalt sett ser man at jenter blir mer eksponert for disse temaene enn gutter. Blant gutter er det de yngste som blir eksponert mest, og da først og fremst for animert vold. 

 

Andre funn hos jentene

Hos jentene blir ikke den yngste aldersgruppen eksponert for like mye. Jo eldre jentene er, jo mer blir de eksponert for. De eldste jentene blir hovedsakelig eksponert for seksuelt og lettkledd innhold, i tillegg til alkohol. Dette kommer i all hovedsak fra hverdags-vlogger, hvor influencerne viser hverdagen sin, der sexprat og alkohol er en naturlig del av hverdagen. 

Skjult reklame forekommer i hver femte video

Oppsummert indikerer resultatene at influencerne viser reklame i nesten halvparten av videoene rettet mot barn og unge, og skjult reklame forekommer i hver femte video. Videre viser funnene at ca. en tredjedel av innleggene som jenter utsettes for, inkluderer tobakk, alkohol, kropp eller seksualisert innhold, mens hver fjerde video som gutter utsettes for, inneholder animert vold, alkohol eller lettkledde kropper.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

– Gutter mellom 9-18 år kun følger mannlige influencere, mens jenter følger både kvinner og menn.

 

– Hverdagsvlogging er det mest populære innholdet blant jenter, mens spillvideoer er mest populært blant gutter.

 

– 34 prosent av innleggene ber seerne om å like og kommentere videoen eller følge influenceren.

 

– Videoene på YouTube blir mest sett og kommentert, mens videoene på TikTok blir mest likt.

– 17 prosent av innleggene inneholder skjult reklame.

 

– Kun 2 prosent av innleggene inneholder samfunnsaktuelle temaer.

 

– 45 prosent av innleggene influencerne publiserer inneholder reklame.

 

– Ett av tre innlegg fra influencerne som jenter følger, inneholder eksponering av tobakk, alkohol, kropp og/eller seksuelt innhold.

 

– Ett av fire innlegg rettet mot gutter eksponerer animert vold, alkohol eller lettkledde kropper.

Du kan lese hele undersøkelsen her.

 

Vi har flere innlegg om Gen Z, som du kan lese her og her!

 

Kilde: Anna Lund – Retriever Norway