Når kvinner lykkes, lykkes vi alle

Her er resultater fra en global studie blant 8000 mennesker i 12 land (England, USA, Frankrike, Kina, Saudi Arabia, Brasil, Danmark, Spania, India, Qatar, Tyskland, UAE). De spurte tilhører forbrukergruppen som det internasjonale reklamenettverket Havas kaller «prosumers», 15-20% av forbrukerne, som går litt «foran» den store massen. 

90% svarte at kvinner og menn selvfølgelig skal ha like rettigheter. 40% av kvinner spurt mener det er likestilling i sitt land, men de fleste mener det fortsatt er en lang vei å gå.

 

«Glem aldri at det trengs bare én politisk, økonomisk eller religiøs krise for å utfordre kvinners rettigheter. Disse rettighetene kan aldri tas for gitt. Du må være standhaftig og kjempe hele livet.» – Simone de Beauvoir

 

Merkevarer og sterke damer

57% sier de vil boikotte merkevarer som ikke bryr seg om likestilling. 77% mener at reklamekampanjer bør presentere sterke og suksessrike kvinner til inspirasjon.

 

Kvinnerollen

75% av kvinnene synes ikke kvinner defineres av morsrollen lenger, og 77% av kvinnene mener at hvis menn hadde bidratt like mye i oppdragelsen og husarbeid, hadde ikke kvinner måttet velge mellom morsrollen og karriere.

 

Pandemien gikk utover kvinnene

Pandemien ga et tilbakeslag for likestilling i mange land, og 68 % av de spurte kvinnene svarer at de ble helt utslitt av Covid-19. Kvinner var i fremste kamprekke under pandemien og 70 % av helsearbeidere er kvinner. Under pandemien var det flere kvinner enn menn som bekymret seg for å miste jobben. 63% av de spurte kvinnene følte et enormt press med husarbeid. 41% svarte at pandemien har gjort hjemmet deres til et fengsel. Pandemien har faktisk vært et tilbakeskritt for likestillingen.

 

Globalt har over 11 millioner jenter blitt fratatt mulighet for utdanning på grunn av pandemien. Over 80% av de spurte mener at myndighetene må sørge for at jenter får skolegang. Uten utdanning, ingen likestilling.

 

#Metoo

MeToo bevegelsen sjokkerte verden med 32 millioner tweets i 85 land og 1,6 milliarder visninger på TikTok. Halvdelen av de spurte, både menn og kvinner, mener at MeToo bevegelsen har vært bra for samfunnet, men det er stor forskjell på holdningene blant Gen Z (45%) og Boomers (27%) i hvorvidt bevegelsen har bidratt positivt.

 

Glasstaket er der fortsatt

Den største utfordringen for kvinnelige arbeidstakere er å få til en balanse mellom arbeid og familie, noe som opptar 76% av de spurte kvinnene. 61% svarer at de synes det er vanskelig å håndtere gutteklubben grei i arbeidsmiljøet, og stereotypier når det gjelder oppfatning av kjønn. 34% sier de har opplevd seksuell trakassering på jobben, og 65% mener at ambisiøse kvinner møter fordommer.

 

Kvinner med ambisjoner

Allikevel mener 75% av kvinnene at å være ambisiøs ikke er tilegnet menn, men at ledelse i fremtiden krever egenskaper som kreativitet, samarbeidsevner, empati og mot. Det er verdier mange mener kvinner har i stor grad. 80% av kvinnene svarer at selskaper med kjønnsbalanse vil ha større suksess. 

 

77% vil ha flere kvinner inn i politikken i sine respektive land. Per 1. januar 2021 var 5,9% av statsoverhoder kvinner. 

 

Blant de spurte var de mannlige respondentene i stor grad støttende til kvinnenes holdninger om likestilling.
Kilde: Havas Special Prosumer Report 2022 – When Women Advance, We All Advance

Nysgjerrig på hva annet Kommunikasjonshuset Involve driver med?

 

Klikk her