STO

Sto Norge utvikler og leverer produkter og systemer til bygg og anlegg, som løsninger for fasade, interiør, gulv og betong. Selskapet ønsket primært å bedre kjennskap og engasjement hos håndverkere i Norge, sekundært mot entreprenører, arkitekter og andre i bygg og anlegg.

Løsning

Vi ønsket med denne kampanjen å «banke inn» Sto navnet for å øke kjennskap – og bruke den gjenkjennelige gule bøtten fra Sto som et sentralt visuelt element da den er godt kjent på mange byggeplasser. Videre ønsket man å få frem gode sider og historier ved Sto og produktene de leverer.

 

Konseptets innsikt og grunntanke er at alle håndverkere vet hvordan dagen blir med dårlig verktøy og materialer. Sto leverer innovative kvalitetsprodukter, som er lettere å jobbe med – og det gir håndverkerne en bedre arbeidsdag. På bakgrunn av dette ble ble konseptet «En Sto dag er en god dag» utviklet.


Kampanjen besto av radio, som er spesielt godt egnet for kjennskap, en digital kampanje i sosiale medier og programmatisk annonsering rettet mot håndverkere/bygg og anlegg. Content via betalte plug-ins og egne kanaler som nyhetsbrev og kampanjemateriell på StoCentere rundt om i landet. Vi utviklet og en konkurranse for å engasjere håndverkere og for å samle inn adresser til nyhetsbrevet til Sto.

Resultater

Kampanjen ble godt mottatt og medførte signifikant økning i trafikken til Sto sin hjemmeside, www.sto.no. Økt trafikk til hjemmeside er alltid en god indikator på økt oppmerksomhet og interesse. Økning i antall brukere på siden ift tilsvarende periode i fjor: + 69%. Besøk hjemmeside: 20.753 økter i kampanjeperioden (+ 32% ift 2022). Deltakere konkurranse: 728 påmeldte

 

Digital synlighet

2.511.249 annonsevisninger og 13.199 annonseklikk

CPC – 9,07 NOK (kostnad pr annonseklikk)

CTR 0,53 % (de som klikker inn/annonsevisninger)

 

Dekning Radio P4

41,1% dekning blant yrkesutdannede, 482.000 personer har i snitt hørt spottene 6 ganger.Dekning 33% i befolkning over 10 år, 1.586.000 personer har i snitt hørt spottene 5,5 ganger.